Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
  • Monika Adamkovičova
  • 100

V září 2023 jsme začali realizovat projekt Všechno zvládnu hravě, který byl financován z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Dotace byla určena na účel: polytechnická výchova a vzdělávání a podpora digitalizace vzdělávání.

Pro rozvoj digitální gramotnosti jsme zakoupili tablet Prowise, interaktivního robota – včelku Bee-bot a k ní různé tematické podložky. Děti se zúčastnily projektového dne Malá digitální univerzita zaměřeného rozvoj logického a informatického myšlení.

Projekt byl realizován také s cílem posílit technické a praktické schopnosti dětí již od mladého věku, přispět k jejich celkovému rozvoji a připravit je na moderní vzdělávací výzvy.

Dotaci jsme použili na vybavení dětských třídních dílen nářadím a pomůckami a na proškolení pedagogů v polytechnickém vzdělávání. Díky plánovaným pracovním aktivitám a novým pomůckám se děti stávají zručnější, tvořivější, rozvíjí se jim logické myšlení, praktické dovednosti. Zakoupené pomůcky u mladších dětí vytváří prvotní představu pro hru a práci s technickými pomůckami.

Děti si v třídních dílnách vyrobily vánoční dáreček pro svoje rodiče. Surový materiál, který nám poskytl místní truhlář, si postupně opracovaly a vytvořily na něm dekorativní stromek na vánoční výzdobu. V současné době vytváříme drobné věci a dárečky ze dřeva. Např. na akci pro místní důchodce a další drobnosti pro maminky. Při celoškolní akci Posvícení v MŠ byli rodiče přímo zapojeni do pracovní činnosti s dětmi, ve které si společně vyrobili větrník. Tvořivou akci vedl truhlář – otec dítěte v MŠ.

Odpolední aktivita Šikovné ručičky, je od září zaměřena na práci v dílnách. Ke tvoření využíváme střídavě dílny ve třídách a dílny na základní škole. Navázali jsme spolupráci s místním sdružením Ulita, mateřským klubem maminek „Dvoreček“. S dětmi jsme jim vyrobili drobný dáreček – z plátků dřeva, které nám nařezal místní truhlář, jsme vyrobili „čertíka“. Děti pracovaly s vrtačkou, zatloukaly ozdobné hřebíčky, dokreslovaly drobné motivy a dokončovaly výrobek barevnými plyšovými drátky.

Projekt na rozvoj polytechnických dovedností a digitální gramotnosti dětí v mateřské škole se ukázal jako úspěšný a efektivní. Pedagogové byli v rámci dalšího vzdělávání proškoleni firmou Malý kutil. Očekáváme, že výsledky projektu budou mít dlouhodobý vliv na budoucí úspěchy dětí v oblasti technologie a digitální gramotnosti.