Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Strava dětí v mateřské škole

Dětem je poskytována vyvážená plnohodnotná strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou vhodné časové intervaly. Děti dostávají pravidelný každodenní přísun ovoce a zeleniny. Ve všech třídách jsou pitné koutky, kde má každé dítě svůj hrneček a může si vybrat z nabídky nápojů. Při výletech děti dostávají připravenou svačinu ze školní jídelny. Lahvičku s pitím zajišťují rodiče. I při pobytku venku dbáme na dodržení průběžného pitného režimu. 

Děti do jídla nenutíme, jídlo nabízíme, motivujeme. Snažíme se, aby měly možnost vše ochutnat. Vedeme je k samostatnosti při sebeobsluze a ke správnému stolování. Respektujeme nesnášenlivost některých potravin dětmi, případné alergie na potraviny.  

  • Stravování se uskutečňuje v době pobytu dětí v mateřské škole dle zákona 561/2004 sb., podle platných hygienických předpisů a řídí se výživovými normami. Dítě má nárok na stravu pouze v době, kdy je přítomno v MŠ. V době nepřítomnosti (kromě prvního dne nepřítomnosti) tento nárok nemá. Stravu dětem připravují zaměstnanci školní jídelny, ovoce a zeleninu provozní zaměstnanci MŠ.
  • Časový odstup jednotlivých jídel je nejvíce 3 hodiny. Svačiny ve třídě Sluníček, Kapiček, Duháčků se podávají v 8.30 hodin, obědy v 11.30. Ve třídě Bublinek a Hvězdiček se podávají svačiny v 8.45 a obědy ve 12.45. Odpolední svačinu mají děti ze třídy Duháčků ve třídách zadní budovy. Odpolední svačina je průběžná od 14.00 do 14.30 hodin. Děti se samy obsluhují, samostatně si prostírají.
  • Jídlo dětem vydává provozní pracovnice, ve třídě Duháčků paní učitelka. Při obědě děti používají příbory, po sobě si samostatně uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, v případě potřeby pomáhá dětem učitelka.
  • Dětem je podávána dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. V průběhu celého dne jsou zajištěny nápoje pro pitný režim dětí. Ke svačinám je v případě mléčného nápoje podáván také nápoj nemléčný a voda. Děti mají možnost volby.
  • Provozní pracovnice zodpovídají za dostatečné množství připraveného pití a možnost volby.

 Pitný režim

  • V průběhu celého dne mají děti v rámci pitného režimu k dispozici různé nápoje (vodu, čaje ovocné nebo bylinné, vodu se sirupem, ředěný džus...). Učitelky vedou děti k dodržování pitného režimu, provozní pracovnice během dne doplňují podle potřeby nápoje.
  • V každé třídě je koutek pro pitný režim, jehož součástí jsou hrnečky dětí a možnost volby nápoje.
  • Pitný koutek každodenně přemísťujeme ven na zahrady.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle §1 odst. 2 přílohy k vyhlášce č.107/2005 Sb.

publikováno: 2. 9. 2023 11:08, OI Admin