Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vedoucí školní jídelny: Eva Jelínková

Telefon: 495 431 479, email: jidelna@zscernilov.cz

Výdej obědů: do jídlonosičů: 11:00 - 11.24

  • Podrobné informace k provozu školní jídelny a výdejny jsou uvedeny v dokumentech Vnitřní řád ŠJ a Informace pro rodiče dětí MŠ Černilov.
  • V době prázdnin jsou trvale odhlášeny obědy pro všechny strávníky.
  • Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá p. Eva Jelínková – vedoucí ŠJ.

Aktuálně - Informace pro strávníky

Ve školní jídelně je zaveden automatický jídelní systém. Každý strávník má vlastní konto, prostřednictvím kterého lze stravu odhlašovat, přihlašovat a kontrolovat stav účtu. www.strava.cz

Čipy

Čip si kupují dospělí strávníci a děti  ze třídy Školáčků za 132 Kč. Děti z jiných tříd čipy nepotřebují
Záloha na čip bude strávníkovi vyplacena zpět po vrácení nepoškozeného čipu. Pokud strávník čip ztratí nebo poškodí, záloha se nevrací. Stejný čip používají rodiče a žáci i při otevírání dveří do školy.

Placení obědů - Dítě v mateřské škole se stravuje vždy.

  • převod z účtu (VS přidělen vedoucí ŠJ)
  • ve výjimečných případech v hotovosti v kanceláři ŠJ

Číslo účtu školní jídelny: 192 533 046/0300

Stravné se platí vždy na následující měsíc. V případě nízkého stavu konta nebude strava vydána.

Objednávání obědů a kontrola stavu účtu

- po přihlášení na adrese: http://www.strava.cz/ (jídelna číslo 6735)

Přihlašovací jméno: prijmeni.jmeno (bez diakritiky)

Heslo: obedy1 (po přihlášení je možno heslo změnit)

- pomocí objednávkového systému v PC na hale školy

Odhlašování obědů

- po přihlášení na adrese: www.strava.cz (jídelna číslo 6735)
- pomocí objednávkové systému v PC na hale školy
- osobně, telefonicky 495431478 v kanceláři ŠJ do 7 hodin ráno první den neplánované nepřítomnosti

To však neplatí při omezeném provozu v době prázdnin a dnech ředitelského volna. V těchto dnech lze změny provádět pouze 2 dny předem.
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. má strávník nárok na dotované jídlo pouze v první den nemoci.
Za neodhlášené obědy se musí doúčtovat režie, a to ve výši 37 Kč.

Výdej jídel - výdej jídel dětem probíhá ve třídách mateřské školy

Strávník se prokáže svým čipem čtecímu zařízení u výdejního okénka. Při identifikaci vidí vydávající kuchařka druh objednaného jídla a velikost porce. Při zapomenutí čipu se strávník přihlásí v kanceláři ŠJ.

Eva Jelínková, vedoucí ŠJ

publikováno: 17. 4. 2023 16:07, OI Admin