Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Plánované akce během školního roku 2023 - 2024

Během školního roku se děti mohou účastnit několika divadelních představení v mateřské škole, v divadle Drak, ve Spolkovém domě ve Smiřicích nebo mohou zhlédnout představení dramatického kroužku dětí ZŠ realizovaná v Sokolovně.

Společně navštívíme základní školu, knihovnu, obecní úřad, poštu, obchod, hospodářství, řemeslné díly. Úzce spolupracujeme s učiteli základní školy, s rodiči, s Ekologickým centrem Sever, s Lesy ČR a dalšími institucemi a sdruženími. V rámci zdravého tělesného vývoje, otužování, rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností navštěvujeme solnou jeskyni, účastníme se plaveckého výcviku a lyžování na horách. Akce obměňujeme dle aktuálních podmínek a možností.

Akce tříd

podzim

 • rodičovské schůzky
 • předplavecký výcvik pro předškolní děti
 • divadelní představení v MŠ
 • příprava a pečení posvícenských koláčků
 • společná akce s rodiči „Posvícení v MŠ“
 • polodenní výlet do Hradce Králové – starší děti
 • návštěvy solných jeskyní
 • pečení brambor v atriu – předškoláci
 • uspávání přírody, výroba podzimníčků, výstava v MŠ (společně s rodiči)
 • podzimní práce na zahradě MŠ
 • výlet do lesa na Biřičku

zima

 • Mikulášská nadílka
 • pečení vánočního cukroví
 • zdobení perníčků s rodiči
 • vánoční vyrábění s rodiči
 • divadelní představení v MŠ, v Draku
 • návštěva adventních trhů
 • rozbalování dárků pod stromečkem
 • vánoční besídky, posezení s rodiči
 • oslava Vánoc (vánoční zvyky a tradice, vánoční zpívání…)
 • předplavecký výcvik pro předškolní děti
 • návštěvy solné jeskyně – leden
 • lyžařská školička – pro přihlášené děti od 4 let
 • dětský karneval
 • na návštěvě u prvňáčků – předškoláci
 • divadelní představení v MŠ a ve Smiřicích

jaro

 • vyrábění jarních dekorací na velikonoční jarmark
 • velikonočního jarmark – vystoupení dětí ze Zpěváčku
 • oslava Velikonoc (velikonoční zvyky a tradice, tematické vyrábění)
 • předplavecký výcvik pro předškolní děti
 • návštěvy solné jeskyně – březen
 • divadelní představení v MŠ, v Draku
 • den otevřených dveří
 • jarní práce na zahradě
 • besídky pro rodiče
 • výlet autobusem do Hradce Králové, jízda turistickým vláčkem
 • návštěva hvězdárny s programem
 • návštěva hasičů
 • tematické návštěvy různých řemesel, statků se zvířaty
 • návštěva knihovny
 • návštěva významných budov, seznámení s různými profesemi
 • fotografování
 • ekologické programy
 • divadelní představení v MŠ, ve Smiřicích, v divadle Drak
 • čarodějnický den v MŠ

léto

 • oslava svátku dětí
 • polodenní vycházky do přírody
 • naučný program v lese, spolupráce s Lesy ČR, s místními myslivci
 • třídní výlety
 • olympiáda dětí
 • ekologické programy
 • škola v přírodě
 • rozloučení se školním rokem „Ahoj školko!“
 • rozloučení s budoucími školáky – rozdávání knížek
 • předávání klíče od školy budoucím školákům žáky 9. tříd
 • návštěva cukrárny – zmrzlina
 • hry s vodou, mlhoviště
publikováno: 4. 7. 2023 14:53, Petra Moravcová