Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Příroda kolem nás

V tomto integrovaném bloku získáváme poznatky o živé a neživé přírodě pomocí všech smyslů, záměrně si všímáme rozmanitostí a změn v přírodě během celého roku. Vedeme děti k pochopení, že jsou součástí přírody. Učíme děti přírodu vnímat, chápat a chránit, udržovat a zlepšovat životní prostředí.

Návrhy dílčích témat: Ovoce a zelenina, Máme rádi přírodu, Barevný podzim, Stromy a jejich plody, Zvířata a ptáci v lese, Přišla paní Zima, Příroda se probouzí, Hospodářská a exotická zvířata

Moje radosti

V tomto integrovaném bloku dětem přibližujeme tradice, zvyky, obyčeje a vytváříme k nim kladný vztah. Navozujeme klidnou a radostnou atmosféru, umožňujeme dětem citové prožitky a vytváříme pohodu. Vedeme děti ke společnému prožívání svátků a oslav. S využitím her a pohádek prohlubujeme vzájemné sociální vztahy.

Návrhy dílčích témat: Co viděl dráček, Andělský, čertovský týden, Ten vánoční čas, čas tří králů, Zimní sporty, Hurá, je tu karneval, Koledníček, Z pohádky do pohádky

Já a můj svět 

V tomto integrovaném bloku pomáháme dětem s adaptací, s navazováním nových vztahů a přátelství. Učíme děti žít ve společenství druhých lidí a spolupracovat s vrstevníky. Přibližujeme strukturu rodiny a vzájemné citové vazby. Seznamujeme je s okolním prostředím, se životem na vesnici. Rozlišujeme různé druhy dopravních prostředků a vedeme děti k uplatňování zásady „vidět a být viděn“. Učíme děti poznávat a vnímat své tělo, vytvářet zdravé životní návyky.

Návrhy dílčích témat: Já a moji kamarádi, Já a moje vesnice (posvícení), Já a moje město, Jaký máme čas, Cestujeme křížem krážem, Moje rodina

publikováno: 17. 4. 2023 15:50, OI Admin