Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Motto:

Zářivé jsme hvězdičky, 

velcí kluci, holčičky.

Když nebudeme stranou stát, 

hned budeme všechno znát.

Jak se žije u nás doma, 

kdo je on, a kdo je ona.

Kdo na světě má nás rád, 

komu máme pomáhat.

Umíme si kreslit, hrát, 

písničku si zazpívat, 

dokonce i počítat.

Zářivé jsme hvězdičky, 

poznáme svět celičký.

Kdo se o nás stará?


Učitelky
: Ing. Monika Adamkovičová, Bc. Natálie Faltová, Mgr. Petra Moravcová

Asistentka: Alena Škodová

Provozní: Petra Šulcová

Věková skupina

Děti 5 - 7 let

Provoz třídy: 7.00 - 16.00 (po té jsou děti převedeny do třídy Sluníček)

Počet dětí

25 dětí

Denní režim

6.30 – 8.30příchod dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně
8.30 – 8.45

úklid, ranní kruh
cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální
ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry
jazykové chvilky

8.45 – 9.15

průběžná hygiena a dopolední svačina (přesnídávka)
postupné dokončování činností

9.15 – 9.45

cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální,
relaxační chvilky, pohybové hry…

9.45  – 11.45

převlékání, pobyt venku

11.45 – 12.15

hygiena, oběd, hygiena, čistění zubů, příprava na odpočinek

12.15 – 14.15

odpočinek, náhradní aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14.15 – 14.30

hygiena, svačina

14.45 – 16.30

odpolední zájmové činnosti, individuální práce, didakticky zacílené činnosti, spontánní hry dětí, pobyt venku

publikováno: 5. 9. 2023 12:56, OI Admin