Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Rozdělení pro školní rok 2023-2024:


Třída Sluníčka:
 Jitka Beckerová, Mgr. Viera Špačková, školní asistentka Mgr. Hana Žáková, provozní Dagmar Stránská - (provolba 1)

Třída Kapičky: Simona Hlavatá, Bc. Lucie Bergerová, provozní Iva Urbanová - (provolba 2)

Třída Bublinky: Jana Maršíková DiS, Mgr. Karolína Šimková, asistentka Dagmar Bašová,, provozní Pavlína Potůčková - (provolba 3)

Třída Hvězdičky:  Mgr. Petra Moravcová, Ing. Monika Adamkovičová, asistentka Alena Škodová, provozní Petra Šulcová -  (provolba 4)

Třída Duháčci: Mgr. Marie Jelínková, asistentka Lucie Ježková, provozní Dagmar Stránská /Iva Urbanová - (provolba 5)

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují. Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. 

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogických pracovníků (včetně svojí osoby) a vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Pedagogický sbor, resp. pracovní tým, funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.  

Služby učitelek jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti. Učitelky se zpravidla střídají po týdnu při ranní a odpolední službě. Při vycházkách, výletech, docházení mimo areál je vždy zajištěný dostatečný počet zaměstnanců pro dohled nad dětmi. Podle možností a podmínek školy je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny. 

Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly
a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Zkušenější paní učitelky uvádějí do praxe začínající kolegyně, studentky středních a vysokých škol. 

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je v souvislosti s rozhodnutím poradny poskytnuta péče asistenta pedagoga. Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci
s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). 

publikováno: 5. 9. 2023 12:56, OI Admin