Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Budovy mateřské školy jsou jednopatrové, jsou spojeny dlouhou propojovací chodbou. Velikost tříd je dostatečná, odpovídá hygienickým normám pro daný počet dětí. 

V přízemí první budovy je třída Sluníčka. Třída je rozdělena do dvou herních částí. První je definována prostorem s kobercem, druhá dětskými stolky. Na hernu navazují sociální zařízení
a šatna určená pro děti a šatna a sociální zařízení pro zaměstnance. Z této šatny se vchází do úklidové místnosti se skladem čistících prostředků, ze třídy pak do kabinetu pomůcek a do kuchyňky pro přípravu jídla pro děti. V poschodí je umístěná třída Kapiček, která je stejně koncipovaná jako prostory v přízemí. Navíc je zde malý pokojíček pro děti navazující na prostor třídy.  V přízemí pokojíček pro děti není, tento prostor je využíván jako plynová kotelna s vchodem z propojovací chodby.

Spojovací zasklená chodba nás dovede do druhé budovy, kde se nacházejí dvě další třídy. V přízemí je třída Hvězdičky a v patře Bublinky. Třídy jsou tvořeny třemi částmi oddělenými zatahovacími dveřmi. Herny se stolečky, herny s kobercem a tělocvičny, které zároveň slouží jako místnost pro odpočinek dětí. Pro výtvarné a tvořivé aktivity mají děti k dispozici malé místnosti - „kreslírny“ navazující na třídu, kde je umístěna i malá dílna.  V přízemí je sborovna s knihovnou, v obou patrech jsou kuchyňky pro přípravu jídla, sociální zařízení a šatny pro děti i zaměstnance.  

Poslední pátá Duháčci třída se nachází v přízemí budovy ZŠ. Třída je rozdělena na dvě části, první část s kobercem a druhá se stolečky. Děti využívají sociální zařízení školy. Šatnu mají na propojovací chodbě k jídelně. 

Mezi budovami mateřské školy je umístěna kancelář vedoucí MŠ.  


publikováno: 5. 9. 2023 12:56, OI Admin