Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Režim dne v MŠ 1. a 2. třídy (Sluníčka a Kapičky)

6.30 – 8.30

příchod dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně

 8.30 – 9.00

průběžná hygiena a dopolední svačina (přesnídávka)
postupné dokončování činností

9.00 – 9.30

úklid, ranní kruh
cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální
ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry

9.30 – 11.30

převlékání, pobyt venku

11.30 – 12.15

hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.15 – 14.30

odpočinek, náhradní aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14.15 – 14.45

hygiena, svačina

14.45 – 16.30

odpolední zájmové činnosti, individuální práce, didakticky zacílené činnosti, spontánní hry dětí, pobyt venku

  

Režim dne v MŠ 3. a 4. třídy (Bublinky a Hvězdičky)

6.30 – 8.15

příchod dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně

8.15 – 8.45

úklid, ranní kruh
cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální
ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry
jazykové chvilky

8.45 – 9.15

průběžná hygiena a dopolední svačina (přesnídávka)
postupné dokončování činností

9.15 – 9.45

cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální,
relaxační chvilky, pohybové hry…

9.45  – 11.45

převlékání, pobyt venku

11.45 – 12.15

hygiena, oběd, hygiena, čistění zubů, příprava na odpočinek

12.15 – 14.15

odpočinek, náhradní aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14.15 – 14.45

hygiena, svačina

14.45 – 16.30

odpolední zájmové činnosti, individuální práce, didakticky zacílené činnosti, spontánní hry dětí, pobyt venku

Režim dne v MŠ 5. třídy (Duháčci)

6.30 – 7.30příchod a hry dle volby dětí ve třídě Bublinek, přechod do třídy do školy
7.30 – 8.15příchod dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně práce s dětmi s OŠD
8.15 – 8.30ranní komunitní kruh, ranní cvičení, řízené činnosti
8.30 – 8.45průběžná hygiena a dopolední svačina (přesnídávka)
8.45 – 9.30didakticky cílené činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, procvičování grafomotoriky,...
9.30 – 11.30pobyt venku
11.30 – 12.00hygiena, oběd
12.00 – 13.30hygiena, poslech pohádek, odpočinek, individuální práce, práce s dětmi s OŠD
13.30 – 14.15klidové hry, volné hry dle zájmu dětí
14.15 – 14.30hygiena, svačina
14.45 – 16.30

odpolední zájmové činnosti, individuální práce, didakticky zacílené činnosti, spontánní hry dětí, pobyt venku


publikováno: 5. 9. 2023 12:56, OI Admin