Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Filozofií naší školy je uspokojení potřeb dítěte v oblasti kognitivní, sociální, fyziologické a emocionální. Cílem je rozvíjet a posilovat potenciál a individualitu každého dítěte, což směřuje k pocitu tělesné, sociální a duševní pohody. Respektujeme věkové zákonitosti, individuální potřeby a rodinné tradice.  Zároveň vedeme děti k vzájemné toleranci a respektování odlišností.

Učíme děti žít v mnohotvárném, multikulturním světě a připravovat ho na to, aby se v něm dokázalo orientovat, rozhodovat, mělo pocit jistoty, zdravého sebevědomí, sebeúcty, samostatnosti a schopnosti se přizpůsobit změnám. Rozvíjíme schopnost poznávání, učení osvojení si základních principů hodnot zdravé společnosti. To se nám daří naplňovat i prostřednictvím spolupráce s rodiči, ZŠ a dalšími institucemi. Hravou formou připravujeme děti na školu a systematicky pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky.

Období předškolního věku chápeme jako nezastupitelné období dítěte, které se podílí na utváření dětské osobnosti. Cíle orientujeme k dítěti tak, aby bylo spokojené a na čas strávený v mateřské škole vzpomínalo rádo.

publikováno: 17. 4. 2023 15:50, OI Admin