Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Motto:

Máme se tu všichni rádi,

 jsme tu dobří kamarádi.

Všechno se nám bude dařit,

protože se budem snažit.

Budeme si spolu hrát,

cvičit, zpívat, tancovat.

Kdo se o nás stará?


Učitelky
: Jana Maršíková Dis,  Mgr. Karolína Šimková

Asistentka: Dagmar Bašová

Provozní: Pavlína Potůčková

Věková skupina

Děti 4-6 let

Provoz třídy: 6.30-16.00 (po té jsou děti převedeny do třídy Sluníček).

Počet dětí

 25 dětí 

Denní režim 

6.30 – 8.30příchod dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce, didaktické činnosti ve skupinách i individuálně
8.30 – 8.45

úklid, ranní kruh
ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry
cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální
jazykové chvilky

8.45 – 9.15

průběžná hygiena a dopolední svačina (přesnídávka)
postupné dokončování činností

9.15 – 9.45

cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální,
relaxační chvilky, pohybové hry…

 9.45  – 11.45převlékání, pobyt venku
11.45 – 12.15hygiena, oběd, hygiena, čistění zubů, příprava na odpočinek
12.15 – 14.15odpočinek, náhradní aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku
14.15 – 14.30hygiena, svačina
14.45 – 16.00odpolední zájmové činnosti, individuální práce, didakticky zacílené činnosti, spontánní hry dětí, pobyt venku
16.00 - 16. 30přechod do první budovy, třídy Sluníček
publikováno: 5. 9. 2023 12:56, OI Admin