Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Platby v mateřské škole ve školním roce 2023 - 2024


Úplata - 500 Kč měsíčně

Úplata stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Měsíční výše úplaty činí 500 Kč za dítě v měsících září až červen a 250 Kč za měsíc červenec.

Platby plaťte převodem - měsíčně, 2x ročně za období září až prosinec (2 000 Kč) do 15. 9., za období leden – červenec (3 250 Kč) do 15. 1. nebo jednorázově 5 250 Kč. Předškoláci mají vzdělávání bezúplatné.

(VS= číslo bylo zasláno/předáno, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída), číslo účtu školy: 181781749/0300

Platba do fondu aktivit a akcí – týká se pouze dětí, které neplatí úplatu

Tato platba se týká pouze předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky. Z fondu budou hrazena divadla, hvězdárna, výlety, doprava, vstupné atp.). Roční poplatek 1000 Kč pošlete jednorázově do 15. 9.

(VS= číslo bylo zasláno/předáno, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída), číslo účtu školy: 181781749/0300

Stravné - na den pro dítě do 6 let činí 46 Kč, nad 6 let 57 Kč.

(VS= pořadové číslo strávníka - přidělí ŠJ, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída), číslo účtu: 192533046/0300

Platba do Klubu rodičů - 500 Kč ročně

Tato platba jde na akce v MŠ pro děti (Mikuláš, Ježíšek, karneval, Velikonoce, rozloučení se školním rokem apod.), pracovní sešity, pomůcky, knížky pro předškoláky...(viz webové stránky podkapitola Pro rodiče/Klub rodičů). Platbu posílejte jednorázově do 15. 9.

(SS = číslo třídy (1-5), KS 0558, poznámka pro příjemce: jméno dítěte). čísla tříd: 1 – Sluníčka, 2 – Kapičky, 3 – Bublinky, 4 – Hvězdičky, 5 - Duháčci, číslo účtu klubu: 2200884102/2010


publikováno: 17. 4. 2023 16:00, OI Admin