Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

K nejčastějším vadám výslovnosti podle vývojové řady řeči patří poruchy měkčení hlásek D, Ť, Ň, chybná výslovnost hlásky L, četné vady výslovnosti sykavek ostrých C, S, Z a tupých Č, Š, Ž  a konečně neschopnost správně vyslovovat hlásky R a Ř. 

Pravidlo vývoje artikulace hlásek nemusí být u všech dětí stejné. I v pozdějším věku, kdy má jít díte do školy, může být shledána vada výslovnosti vývojově ranější hlásky a logoped se musí navracet k jejich nápravě. 

Rodiče se někdy zneklidňují, když dítě ve třech letech nevyslovuje správně sykavky. Teprve po čtvrtém roce, nedaří- li se jejich výslovnost, je nutná spolupráce s logopedem. Stejně tak je to i s hláskami R a Ř. Pokud se neupraví spontánně do pěti let, doporučujeme se obrátit na odborné pracoviště. Čím později rodič požádá logopedického pracovníka o pomoc, tím hůře se vada řeči odstraňuje. Proto neváhejte a navštivte odborníka včas.

V příloze si můžete stáhnout vytvořený materiál logopedických chvilek, které probíhají pravidelně v mateřské škole. 

publikováno: 21. 4. 2023 09:08, OI Admin