Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání co nejdříve, písemně, telefonicky, nebo osobně, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Po návratu dítěte do školy zákonný zástupce písemně uvede důvod absence na omluvenkovém listu (týká se dětí plnící povinnou předškolní docházku). Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje učitelka zástupkyni MŠ a ta ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Předem známou nebo náhlou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně přes třídní adresy nebo osobně učitelce mateřské školy. Emaily jsou stahovány ráno, před začátkem provozu třídy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

  • telefonicky do třídy mateřské školy tel.: 495 431 479 + provolba

třída Sluníčka - provolba 1

třída Kapičky- provolba 2

třída Bublinky - provlba 3

třída Hvězdičky - provolba 4

třída Duháčci - provolba 5


  • písemně na třídní adresy:

třída Sluníčka - slunicka@zscernilov.cz

třída Kapičky - kapicky@zscernilov.cz

třída Bublinky - bublinky@zscernilov.cz

třída Hvězdičky - hvezdicky@zscernilov.cz

třída Duháčci - duhacci@zscernilov.cz

Nově zavádíme aplikaci NAŠE MŠ, se kterou Vás seznámíme v září 2023. Více v PDF příloze.

publikováno: 21. 4. 2023 08:59, OI Admin