Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

POZDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ - podmínky předávání a vyzvedávání dětí:

  • zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená si dítě vyzvedá nejpozději 10 min před skončením provozu, tj. v 16.20.
  • nejpozději v 16.30 opouští zákonný zástupce či pověřená osoba mateřskou školu.

Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola:

  • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
  • informuje telefonicky zástupkyni MŠ a postupuje podle jejích pokynů,
  • kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
  • případně se obrátí na Policii ČR.

Učitelka vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy ho předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době setrvá s dítětem na území mateřské školy. Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

publikováno: 21. 4. 2023 09:02, OI Admin