Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Přijměte, prosím, informace týkající se postupů v případě přítomnosti dítěte s příznaky infekčního onemocnění v mateřské škole.

Naší povinností je ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s osobou/dítětem, které má příznaky potenciálně přenosné nemoci. Předchází se tím vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi a dospělými. Chráněno je tak i Vaše dítě.

Postup ve výše uvedených případech:

 1. Učitelka zaregistruje, že dítě se necítí dobře. Dítě má příznaky nemoci (teplota, rýma, kašel, zvracení, tekutá stolice, bolest hlavy, bolest  v krku, bolest ucha, vyrážka atd). V případě:
 • ...že má dítě chronické respirační projevy nemoci (kašel, rýma), je nutné doložit vyjádření lékaře, že projevy nemoci nejsou infekčního rázu, a že dítě může docházet do MŠ a přitom nebude přenášet nákazu na ostatní děti a personál. 
 • ...tekuté, vodnaté stolice, bolest břicha, zvracení, teploty, bolesti ucha, silné bolesti hlavy – situaci také mezi sebou konzultujeme, ale již nečekáme a voláme ihned. V tomto případě Vás také vyzýváme, abyste si dítě vyzvedli v co nejkratší době.
 1. Zákonný zástupce nebo jím pověřená zletilá osoba jsou povinni si pro dítě, které vykazuje známky infekčního onemocnění, bez zbytečného odkladu přijít!  V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona
  č. 258/2000 Sb.
 2. Proč při počínajících příznacích nemoci, které jsou např. zvýšená teplota, řídká stolice, zvracení, silné kýchání, rýma, kašel musí dítě v co nejkratší době do domácího léčení? Protože:
 • … se necítí dobře, je unavené, malátné a kvůli tomu se nechce nebo nemůže zapojovat do realizovaných her a aktivit, není schopno zvládnout vycházku, stýská se mu po rodičích z důvodu vnitřní nepohody, hrozí opakované zvracení a průjem.
 • … se nemoc šíří kapénkami, přímým kontaktem či dotykem na ostatní děti. A když je to virové infekční onemocnění rychle se nakazí větší skupina dětí. Nemoci se šíří i na dospělé a bez pedagogů je provoz třídy ohrožen.
 • … nemáme prostory, kde je možné nemocné dítě izolovat, ani personál, který se postará o nemocné dítě v době, kdy je např. třída na vycházce.
 1. Někdy se může stát, že se dítěti po několika hodinách uleví a rodič bude chtít umístit do kolektivu dítě hned druhý den. Školní řád říká, že je potřeba zajistit dítěti dostatečně dlouhou dobu na vyléčení a zamezit tak dalšímu šíření nemoci. Pedagogický pracovník si může vyžádat po návratu dítěte z nemoci písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. 

Na dotazy: „Co je dostatečně dlouho? Kdy mohu dítě přivézt?“ Je třeba zvážit všechny okolnosti a mít na vědomí, že v případě úplného neodeznění příznaků bude dítě opakovaně odesláno do domácího léčení.

Prosíme Vás o pochopení, že tyto kroky děláme jen proto, abychom zamezili dalšímu šíření nemoci mezi zcela zdravými nebo sotva doléčenými dětmi a pedagogy a dalším personálem MŠ. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, obracejte se na nás, abychom si situace nebo případný problém vysvětlili. 

Naším cílem je, abychom si rozuměli a měli s vámi vztahy založené na vzájemném respektu, důvěře
a pochopení. 

Kolektiv pedagogů MŠ

publikováno: 21. 4. 2023 08:59, OI Admin