Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

NA POZEMKU ŠKOLY PLATÍ:

 • V celém areálu školy platí zákaz kouření. 
 • Do areálu nevstupujte se psy, nevoďte je na pozemek školy.
 • Prosíme rodiče dětí, aby dbali na opatrnost a bezpečnost dětí u jezírka. Nevhazujte kameny do jezírka.
 • Dětské hřiště je určené pro děti z mateřské školy od 3-7 let, a to pouze v provozní době za přítomnosti zaměstnance školy, který vykovává dohled nad svěřenými dětmi. V případě, že si rodič vyzvedne své dítě, odchází z areálu školy. Herní prvky slouží dětem pouze v době pobytu v MŠ. 

NA DĚTSKÉM HŘIŠTI JE UŽIVATELI ZAKÁZÁNO:

 1. Používat herní prvky v době poledního klidu dětí, v době do 12.00-14.30h..
 2. Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí (je-li povrch zařízení hřiště mokrý, vlhký nebo pokryt sněhem.)
 3. Vstupovat na plochy dětského hřiště mimo provoz mateřské školy.
 4. V prostoru hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku.
 1. Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení.
 2. Vstupovat na zahrady a hřiště mateřské školy se zvířaty.
 3. Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu.
 4. Používání herních prvků v bezpečnostní helmě na kolo. Chození po lavičkách. 
 5. Konzumovat nápoje a potraviny v době používání herních prvků a provozování jiných pohybových aktivit z důvodu nebezpečí jejich vdechnutí či úrazu.

Dětské hřiště je určené pro děti z mateřské školy od 3-7 let, a to pouze v provozní době za přítomnosti zaměstnance školy, který vykovává dohled. 

Z důvodu bezpečnosti dítěte nedoporučujeme nosit do MŠ na krku a na rukou žádné řetízky, korále, přívěsky atd. Při hrách a pohybových činnostech může dojít ke zranění, úrazu dítěte nebo k poškození či ztrátě.

Paní učitelky za případnou ztrátu, zničení cenné věci neodpovídají.

publikováno: 21. 4. 2023 09:02, OI Admin