Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Budovy mateřské školy jsou z bezpečnostních důvodů uzavřeny. Otevíráme je pouze v časech přivádění a vyzvedávání dětí. Přední budova je odemčena od 6.30 – 8.30, od 12.00 – 12.30, od 14.45 – 16.30. Zadní budova je odemčena od 6.30 – 8.00 a od 15.00 – 16.00.

Podmínky předávání a vyzvedávání dětí:

Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Za své děti zodpovídají až do předání dítěte učitelce.

  • děti do mateřské školy nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.30 hod.
  • děti smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné - pověřené,
  • v případě, že dítě odchází po obědě, čekají zákonní zástupci a pověřené osoby v prostorách šaten,
  • při vstupu do šaten na část s koberci jsou zákonní zástupci a pověřené osoby povinni se přezouvat,
  • zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená si dítě vyzvedá nejpozději 10 min před skončením provozu, tj. v 16.20.
  • nejpozději v 16.30 opouští zákonný zástupce či pověřená osoba mateřskou školu.

Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. 

Vyzvedávání dětí se děje přímo ve třídě, v případě pobytu venku na školní zahradě. Zákonní zástupci jsou povinni upozornit učitelku, že si dítě přebírají.

Pověřené osoby jsou v případě požádání povinni doložit svou totožnost.

publikováno: 21. 4. 2023 09:01, OI Admin