Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Příjem odhlášek a přihlášek stravy

●  Odhlášení stravy, nebo změny v odebírání jídla je možno provést osobně v kanceláři ŠJ, přes internetovou aplikaci nebo telefonicky na čísle: 495 431 478. Na tentýž den lze tak učinit pouze od 6:30 do 7:00.

●  Neodhlášenou stravu je možné vyzvednout ve ŠJ v době od 11:00 do 11:20, nebo následně ve třídě MŠ v době od 11:45 do 12:00. Nutností jsou přepravní nádoby.

●  Pokud zákonní zástupci své dítě ze stravy po prvním dni absence v MŠ neodhlásí, jsou povinni podle vyhlášky 107/2005 Sb. zaplatit plnou cenu stravy, tedy včetně mzdových a režijních nákladů.

●  Stálé změny v odebírání stravy nahlašují rodiče vedoucí ŠJ hned na začátku září, nebo při vzniku této skutečnosti. Vedoucí ŠJ tuto změnu přednastaví do systému stravování.

●  V době omezeného provozu o školních prázdninách bude strava dítěti přihlášena po vyplnění dotazníku na zjištění provozu. V případě následné změny, nebo nemoci dítěte, je nutné si stravu odhlásit výše uvedenými způsoby.


Školní jídelny a výdejny jsou školská zařízení, která poskytují hmotnou péči dětem po dobu jejich pobytu ve škole. Pouze první den nemoci, kdy si zákonný zástupce nemohl odhlásit oběd, je možné přihlášený oběd za dotovanou cenu dle vyhlášky č.107/2005 Sb. odebrat. V případě neodhlášení dalších dnů nepřítomnosti je strávníkovi účtována plná cena oběda. Mzdové a režijní náklady včetně zisku činí 37,- Kč. 

Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke stravování formou písemné přihlášky, kterou si vyzvedne u vedoucí ŠJ, nebo u zástupkyně MŠ. Strávníci z mateřské školy vždy odebírají stravu č. 1 a mají možnost odebírat jakékoli z nabízených jídel nezávisle na sobě (svačina dopolední, oběd, svačina odpolední).

Každý strávník má zavedený svůj účet a vlastní konto (sourozenci mohou mít konto sdružené). V internetové aplikaci na stránce www.strava.cz lze stravu přihlašovat, odhlašovat a kontrolovat stav konta. Číslo zařízení je 6735, uživatel: prijmeni.jmeno (bez diakritiky), heslo: obědy (po prvním přihlášení doporučujeme heslo změnit).

publikováno: 21. 4. 2023 09:16, OI Admin