Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Stravné se platí na účet školní jídelny převodem z účtu, či hotovostí v kanceláři jídelny. Číslo bankovního účtu je 192533046/0300. Při platbě převodem z účtu je nutné uvádět přidělený variabilní symbol strávníka. Platbu je možno provést formou zálohy na daný měsíc, nebo jednorázovým vkladem na více měsíců dopředu. Opakovaný nulový stav konta strávníka neumožňující úhradu poskytnuté stravy je považován za závažné porušení provozních podmínek mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (§35, odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Další podmínky stravování řeší Vnitřní řád školní jídelny a výdejny. Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny.

Stravné - na den pro dítě do 6 let činí 46 Kč, nad 6 let 57 Kč.

(VS= pořadové číslo strávníka - přidělí ŠJ, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída) 

Číslo účtu: 192533046/0300

publikováno: 21. 4. 2023 09:15, OI Admin