Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
  • začíná v pondělí 2. 10. 09:00 - končí v

Hvězdičky 2. 10. 2023 (náhradní termín za 20. 9. - z důvodu nemoci lektorky byl program přesunut). 

Rozvoj informatického a logického myšlení dětí I. 

Průběh programu
Naši třídu navštíví naše lektorka či lektor s krabicí plnou stavebních kostek, dětských robotů, sítí a výkresů (souprava je chráněna užitným vzorem).  Každá hodina má jasnou strukturu.  Je rozdělena do úseků, během nichž se děti účastní herních aktivit vztažených k tématu – vše formou her, bez použití počítačů, s obrázky, sítěmi, robotickými hračkami, včetně dřevěného robota Cubetto. Děti pracují samostatně, ale také ve skupině, v hodině používáme reflexi i sebereflexi a prokládáme náročnější aktivity jednoduššími. Vyvrcholením hodiny je volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají po každé lekci osvědčení, které je pro děti odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče. Program je v souladu s RVP, byl vytvořen ve spolupráci s ICT odborníků a pedagogy.

Logické hry (obsahové naplnění):

  • motivace
  • jednoduché logické hry – děti se naučí jak pracovat se čtvercovou sítí, jak pracovat ve skupině, vyzkouší si principy sudoku a prověří si, zda správně tento princip hry pochopily
  • osová souměrnost v prostoru
  • obtížnost logických her se stupňuje - rozvoj matematických představ, logického uvažování, kombinatorika, třídění a práce s informacemi
  • práce /hra na čtvercové síti
  • poznávání souřadnic a počítačového prostředí
  • děti v roli programátorů a robotů- tvoření společné hry v programátorském prostředí
  • osvojení si znalostí čtvercové sítě a umístění předmětů na ní – vše prožitkem, pomocí pohybu a netradičním způsobem
  • procvičování souřadnic

Závěrem Společná reflexe pedagoga a našeho odborníka – zhodnocení projektového dne s ohledem na použité metody a vlivu aktivit na děti

Co program dětem přináší?
+ individuální přístup
+ práci samostatnou i ve skupinách
+ rozvoj prostorové orientace a představivosti
+ logické myšlení
+ koncentrace pozornosti a vnímání
+ procvičování hrubé a jemné motoriky