Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Aktuálně

Nová třída MŠ - navýšení kapacity

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vás informovat ohledně přijetí tříletých dětí, které byly na zápisu pod čarou.

Ve třídě ZŠ vzniká nová třída pro 12 předškolních dětí. Tím se uvolní místa v budovách MŠ pro tříleté děti, které byly na zápisu v květnu pod čarou a z důvodu nedostatečné kapacity jsme je nemohli přijmout. V současnosti je kapacita 120 dětí, zvyšujeme ji na 132.

Třída musí být zařízená a vybavená, a až po té bude připravená pro kontrolní návštěvu z hygieny a pro vydání stanoviska na povolení otevření další třídy. Návštěva bude naplánovaná na konec července, v současnosti probíhají už montážní práce. Na vyjádření má hygiena 30 dní, ale věříme, že se to podaří urychlit, abychom mohli přijmout další děti a 2. 9. třídu otevřít. Kraj navýšení kapacity schválí po procesu s hygienou. 


Dopředu si můžete stáhnout novou žádost ke přijetí a vyplňte první stranu. Lékaře nakopírujeme ze žádosti, kterou jste mi předali v květnu. 

S přáním pěkného léta Petra Moravcová

Prázdninový provoz

Mateřská škola bude mít provoz v měsíci červenci od 1. 7. - 12. 7. 

Děti ze třídy Kapiček a Sluníček budou spojeny do třídy Kapiček (první budova v patře). Provoz první budovy od 6.30-16.30.

Děti ze tříd Duháčků, Hvězdiček a Bublinek a z Číbuze budou spojeny ve třídě Bublinek (druhá budova v patře). Provoz druhé budovy od 6.30-16.00. Následně budou děti převedeny do první budovy. 

Provoz v mateřské škole v Číbuzi bude v měsíci srpnu od 19. 8. - 30. 8. Přihlášky rodičů byly do mateřské školy odevzdány na konci května. 

Zvýšení kapacity MŠ

Čekáme na schválení úřadů na rozšíření mateřské školy a vytvoření dalších míst pro nové děti. 

SVRAB - ve třídě Sluníček

Vážení rodiče,

dnes jsme byli zákonným zástupcem informováni, že se u jednoho dítěte ze třídy Sluníček vyskytlo infekční onemocnění - svrab

Hygienická stanice prozatím neeviduje žádné hlášení od dětského lékaře, ale zaslala nám informace, které Vám posíláme v příloze. Prosíme Vás, abyste věnovali těmto informacím pozornost.
MŠ se bude řídit protiepidemiologickými opatřením.

Třída Sluníček

- Provoz bude ve třídě Sluníček od 6.30-16.30.
- Prosíme Vás, odneste dětem všechno oblečení i bačkory. Oblečení se doporučuje vyprat na 60 °C, bačkory vystříkat insekticidním sprejem, vše dle pokynů v přiložených letácích. Vykliďte šatny, věšáky i kapsář. 
- Prosíme rodiče dětí, které zítra nepřijdou, aby se pro oblečení a bačkory během dopoledne zastavili - do vydezinfikovaného prostoru není možné v pondělí vstupovat v oblečení a bačkorách, které nebyly vyprány/vydezinfikovány.
- Ve třídě v odpoledních hodinách proběhne odborná dezinfekce firmou, kterou nám doporučila Krajská hygienická stanice.
- Po provedené dezinfekci bude třída v normálním režimu. 
- Prosíme Vás, abyste nám do omluvenek v aplikaci upřesnili, pokud Vaše dítě zítra do MŠ nepřijde nebo půjde domů po obědě (tuto informaci potřebujeme s ohledem na přípravu třídy na dezinfekci). 

Děkujeme.


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024-2025

Informace k zápisu byly aktualizovány 8. 5. 2024.

Zveřejnění výsledků zápisu bylo posunuto ze 4. 6. na 24. 5. a byl posunut i datum nahlédnutí do spisu. Více informací najdete v příloze. 

Připravujeme

Aktuálně nejsou naplánovány žádné akce.

.