Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Aktuálně

Informace pro rodiče dětí, které se neúčastní Soptíkova lyžování 12. 2. – 16. 2. 2024

V týdnu, kdy bude probíhat Soptíkovo lyžování bude spojený odpolední provoz. Děti ze tříd - Hvězdičky, Bublinky a Školáčci budou spojeny od 12.00 hod. do třídy Bublinek.

Dopolední provoz je nezměněn, pouze je upraven režim dne.

ZMĚNA REŽIMU DNE: svačina – 8.00 hod., oběd 11.00 hod.

Provoz mateřské školy o letních prázdninách

Mateřská škola bude mít provoz v měsíci červenci od 1. 7. - 12. 7. 

Zájem budeme zjišťovat v měsíci květnu. 

Provoz v mateřské škole v Číbuzi bude v měsíci srpnu od 19. 8. - 30. 8. Přihlášky ke přijetí na prázdninový provoz do MŠ Číbuz si v případě zájmu vyzvedněte ve třídě Hvězdiček. Přihlášky budeme vydávat od 22. 4.  (termín odevzdání je do pátku 24. 5.). Podrobné informace o provozu a platbách dostanete společně s přihláškou. 

Školní tábor 2024

V letošním školním roce (o prázdninách) opět proběhnou 2 běhy školního tábora zaměřeného na sport. Je určen pro děti od 4 do 10 let.

První běh se uskuteční v termínu od 15. do 19. 7. 2024.

Druhý běh proběhne v termínu od 22. do 26. 7. 2024.

Přihlašování bude možné na stránkách školy v sekci Volný čas - Školní tábor od úterý 27. 2. 2024 (od 18:00 hod.) do 31. 5. 2024.

Těšíme se na Vaše děti!


Naďa Suntychová, učitelka ZŠ


Všechno zvládnu hravě

V září 2023 jsme začali realizovat projekt Všechno zvládnu hravě, který byl financován z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Dotace byla určena na účel: polytechnická výchova a vzdělávání a podpora digitalizace vzdělávání.

Pro rozvoj digitální gramotnosti jsme zakoupili tablet Prowise, interaktivního robota – včelku Bee-bot a k ní různé tematické podložky. Děti se zúčastnily projektového dne Malá digitální univerzita zaměřeného rozvoj logického a informatického myšlení.

Projekt byl realizován také s cílem posílit technické a praktické schopnosti dětí již od mladého věku, přispět k jejich celkovému rozvoji a připravit je na moderní vzdělávací výzvy.

Dotaci jsme použili na vybavení dětských třídních dílen nářadím a pomůckami a na proškolení pedagogů v polytechnickém vzdělávání. Díky plánovaným pracovním aktivitám a novým pomůckám se děti stávají zručnější, tvořivější, rozvíjí se jim logické myšlení, praktické dovednosti. Zakoupené pomůcky u mladších dětí vytváří prvotní představu pro hru a práci s technickými pomůckami.

Děti si v třídních dílnách vyrobily vánoční dáreček pro svoje rodiče. Surový materiál, který nám poskytl místní truhlář, si postupně opracovaly a vytvořily na něm dekorativní stromek na vánoční výzdobu. V současné době vytváříme drobné věci a dárečky ze dřeva. Např. na akci pro místní důchodce a další drobnosti pro maminky. Při celoškolní akci Posvícení v MŠ byli rodiče přímo zapojeni do pracovní činnosti s dětmi, ve které si společně vyrobili větrník. Tvořivou akci vedl truhlář – otec dítěte v MŠ.

Odpolední aktivita Šikovné ručičky, je od září zaměřena na práci v dílnách. Ke tvoření využíváme střídavě dílny ve třídách a dílny na základní škole. Navázali jsme spolupráci s místním sdružením Ulita, mateřským klubem maminek „Dvoreček“. S dětmi jsme jim vyrobili drobný dáreček – z plátků dřeva, které nám nařezal místní truhlář, jsme vyrobili „čertíka“. Děti pracovaly s vrtačkou, zatloukaly ozdobné hřebíčky, dokreslovaly drobné motivy a dokončovaly výrobek barevnými plyšovými drátky.

Projekt na rozvoj polytechnických dovedností a digitální gramotnosti dětí v mateřské škole se ukázal jako úspěšný a efektivní. Pedagogové byli v rámci dalšího vzdělávání proškoleni firmou Malý kutil. Očekáváme, že výsledky projektu budou mít dlouhodobý vliv na budoucí úspěchy dětí v oblasti technologie a digitální gramotnosti.

Nejbližší události

.